Tot op heden is de enige gecertificeerde versie de versie 1.0.